Miljö- & Etikpolicy

- Vår policy är att genom långsiktigt och lönsamt arbete, jobba för en mindre miljöpåverkan
- På Utslaget.se strävar vi efter att våra tjänster och produkter ska vara miljömässigt godtagbara
- Vi och våra underleverantrer ska arbeta efter statuterna i artikel 32 i FN:s barnkonvention
- Utslaget.se har affärsmässiga, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga myndighets och kundkrav på samtliga av våra samarbetspartners.

Miljöansvar

- Hos Utslaget.se har vår VD det övergripande ansvaret för att se till att miljö- och etikfrågorna samt vår miljöpolicy följs.
- Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav
- Alla anställda av Utslaget.se skall visa ett personligt ansvar och delta i det dagliga arbetet, samt vara involverade i förbättringsarbetet för miljön.

Kontroll

- Kontroll och säkerställning av att rutiner och krav kring fastställda miljö- och etikmål utförs på därför avsedda dokument

Utveckling

- Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning
- Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning, för förebyggande av förorening

Inköp

- Leverantörer skall likt Inslaget arbeta efter ISO 90001 och 14000. Dessutom ska leverantörerna visa att dom följer FN:s uppsatta mål i barnkonventionens artikel 32
- Miljö- och etikfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ

Information

- Vi på Utslaget.se bemöter frågor från kunder och partners m.fl. kring miljöarbete och policys med en öppenhet och ärlighet.
- Efterlevnad av Miljö- och Etikpolicyn ska kontinuerligt kontrolleras och utvecklas för att främja vårt miljöarbete.

Har ni miljövänliga/organiska produkter i ert sortiment?

Ja, självklart har vi det! Vi tycker det är jätteviktigt att kunna erbjuda våra kunder produkter som möter era krav på miljömärkning. Därför har vi en hel kategori med miljövänliga produkter där ni bland annat hittar miljövänliga gympapåsar, produkter drivna av dynamo och solcellsdrivna produkter.

Korta fakta

Bolagsnamn
Utslaget.se
Org.nummer
5563066652
Telefonnummer
036 - 71 90 90
E-postadress
info@utslaget.se