Miljö- & Etikpolicy

- Vår policy är att genom långsiktigt och lönsamt arbete, jobba för en mindre miljöpåverkan
- På Utslaget.se strävar vi efter att våra tjänster och produkter ska vara miljömässigt godtagbara
- Vi och våra underleverantrer ska arbeta efter statuterna i artikel 32 i FN:s barnkonvention
- Utslaget.se har affärsmässiga, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga myndighets och kundkrav på samtliga av våra samarbetspartners.

Miljöansvar

- Hos Utslaget.se har vår VD det övergripande ansvaret för att se till att miljö- och etikfrågorna samt vår miljöpolicy följs.
- Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav
- Alla anställda av Utslaget.se skall visa ett personligt ansvar och delta i det dagliga arbetet, samt vara involverade i förbättringsarbetet för miljön.

Kontroll

- Kontroll och säkerställning av att rutiner och krav kring fastställda miljö- och etikmål utförs på därför avsedda dokument

Utveckling

- Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning
- Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning, för förebyggande av förorening

Inköp

- Leverantörer skall likt Inslaget arbeta efter ISO 90001 och 14000. Dessutom ska leverantörerna visa att dom följer FN:s uppsatta mål i barnkonventionens artikel 32
- Miljö- och etikfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ

Information

- Vi på Utslaget.se bemöter frågor från kunder och partners m.fl. kring miljöarbete och policys med en öppenhet och ärlighet.
- Efterlevnad av Miljö- och Etikpolicyn ska kontinuerligt kontrolleras och utvecklas för att främja vårt miljöarbete.

Korta fakta

Bolagsnamn
Utslaget.se
Org.nummer
556306-6652
Telefonnummer
036 - 71 90 90
E-postadress
info@utslaget.se